Monakken mast - et viktig knytepunkt i Stordalsnettet

Prinsippskisse

Internettet blir distribuert over FibeAir radiolinker frå fibertilknytting på Sentralen på Øvrebust. Herifrå går radiosignala i to retningar - mot Sentrum og til Monakken. På Monakken går radiosignala i nye to retningar - mot Ekre og mot Seljebotn. Frå Seljebotn går signala til Almås, Skisenteret og Kvitlane. 

Våre tilknyttningspunkt/sendarar ute i terrenget er:

  • Stordal Næringshage (Aaflotbygget)
  • Sandbakken stolpe (Øvrebust)
  • Monakken mast
  • Ekrelia (Blåtind Appartment og privat hytte)
  • Almås stolpe
  • Seljebotn stolpe
  • Skisenteret (lysstolpe ved bratthenget)
  • Kvitlane (Tors hytte)

Installasjonen foregår ved at kundeantenne blir montert på kunden sin bolig og retta inn mot ein av sendarane (ovanfor) som er synlig frå antenna. Det blir så trekt ein kabel inn i boligen til eit punkt der det er straum. Her blir det montert ein liten boks som blir kobla til eit trådlaust aksesspunkt. Aksesspunktet har også utgang for vidare kabling.